Decora Mono

 

DECORA MONO AD LIBITUM 2000 -2020 / eksperimentell grafikk 2D / 3D / arbeid for utsmykking 

Ad libitum betyr etter behag – og mono at arbeida er trykket ved å bruke berre ei enkelt trykkfarge på plexi og papir. Dette prosjektet tar utgangspunkt  i dekorelement i folkloristisk handverkstradisjon, men også i moderne kunstfaglige teorier. Arbeida er moduler som vert montert til store format, og tilpassa/ integrert i rommet. DECORA MONO AD LIBITUM er original og unik grafikk utvikla og utført av kunstneren sjølv på hennar eigen grafikkverkstad.

 

DECORA MONO AD LIBITUM 2000 -2020 / Experimental Graphics 2D / 3D / Work for Decoration

Ad libitum means to please – and  mono  that the works are printed using  only  1 single  printcolor on plexi and paper. This project is based on the décor element of folkloric craftsmanship tradition, but also in modern art-related theories. The work is modules that is mounted to large format, and adapted/ integrated into the room. DECORA MONO AD LIBITUM  is original and unique graphics developed  and  printed  by the artist at her own studio.