Eg er eit hus

 

EG ER EIT HUS /  kunstprosjekt gjennom Kultursekken/ Møre og Romsdal Fylke, 2012-2019

Prosjektet handlar om identitet – spegle den vi er, det vi kjenner at vi er, eller det vi helst vil være.       

EG ER EIT HUS eit skapande maleverkstad der deltakarane arbeider saman med kunstnaren om å løyse ei oppgåve. Det handlar ikkje om prestasjon, men undring for å oppdage noko om seg sjølv gjennom eigen kreativitet og skaparkraft. Elevane møter kunstnaren på «verkstaden» i ein arbeidsprosess, og får erfaring i å ta opp impulsar som oppstår undervegs i arbeidet. Samarbeid med andre er viktig på ein kunstnarverkstad.  

EG ER EIT HUS vart første gangen gjennomført som et verkstadsprosjekt i Hustad fengsel, lukka avdeling, sommaren 2009

 

EG ER EIT HUS / is an art project through Kultursekken/ DKS, Møre og Romsdal Fylke2009 – 2018

EG ER EIT HUS s a painting workshop where the children work with the artist to solve a task. EG EIT HUS 

is a project that is about identity, about who we are or want to be. Collaboration with others is an 

important part of the project.

EG ER EIT HUS lasted the first time as a workshop in Hustad Fengsel summer 2009