Eden

 

EDEN, PARADISETS HAGE- THE LOST GARDEN 

Dette prosjektet er ein stille protest, eller kanskje det er ei påminning om noko viktig vi er i ferd med å mista. Verdiar vi har teke som noko sjølvsagt. Reint, rennande vatn, frisk luft, livgivande hav og jord. Naturrikdom, vind, sol, måne og regn. Miljø og klima.  Det viktige, det naudsynte for å halde opp alt friskt, levande liv.

Grådig forbruksglede er ikkje lett å halde styr på. Det er så lett og enkelt  å gløyma, fortrenga at det sårbare ligg i oss alle – dyra, fuglane, fiskane. Og menneska. 

 

EDEN, THE GARDEN OF PARADISE- THE LOST GARDEN

This project is a silent project, or maybe a reminder of something important we’re about to lose. Values we have taken for granted. Clean, flowing water, fresh air, a life-giving ocean and earth Nature richness, wind, sun, moon and rain. Environment and climate. The important, the necessary to keep all life alive. Greedy consumption is not easy to keep track of. It’s so easy to forget and displace the vulnerable lays in us all- the animals, the birds, the fish. On humans.

 

Stor grafisk serie, berre unike verk .Hybrid teknikk grafikk og måleri 2017-2020. Arbeid på papir og lerret/ akryl.