Krypehus med lydbasseng

2005-2018

KRYPEHUS MED LYDBASSENG var eit Klangfuglprosjekt støtta av Norsk Kulturråd 

«Glitterbird Art for the very young. Glitterbird handler om kunstproduksjon og formidling for den aller yngste målgruppen – barn under tre år. Høgskolen i Oslo var leder for dette prosjektet som bygger videre på Klangfugl, et tilsvarende prosjekt i nasjonal regi igangsatt av Norsk kulturråd.»

 

2005-2018

KRYPEHUS WITH SOUND POOL was a Klangfugl project supported by the Norwegian Arts Council 

«Glitterbird Art for the very young. Glitterbird is all about art production and dissemination for the very youngest target group – children under three years of age. Oslo University College was the leader of this project that builds on Klangfugl, a similar project under national auspices initiated by the Norwegian Arts Council.»

 

Aktørar; «Plakatjenta» Charlotte Langbach, 3 år.Montering av LYDBASSENG, lydsensorer Soundscape Studios AS, Trondheim 2006. Kunstformidlar Karen Kjærsgaard Trondheim Kunstmuseum 2006. Prosjektassistent kunststudent Ida Lønset 2006 -2007. Vandreutstilling ulike barnehagar 2008 – 2018,DKS Møre og Romsdal Fylke. Student ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning tok sin bachelor på KRYPEHUS MED LYDBASSENG. Andre.