Måleri

Måleri frå ulike prosjekt i ulike format og teknikkar 2009-2020

Painting from various projects, in different formats and techniques 2009-2020